آموزش زبان هلندی

این آموزش توسط کسی ارائه می‌شود که در اروپا زندگی کرده و بنابراین شما را با فرهنگ و مسائل اجتماعیِ کشور هلند آشنا می‌سازد، همانطور که می‌دانید این نکات برای نتیجه آموزشَ شما بسیار اهمیت دارد.